čtvrtek 27. listopadu 2008

Klaus: Já Vám dám nějakou EU, nic takového, hezky Rusko.


Vazeni ucastnici nadchazejiciho sjezdu ODS,
kdyby pomateny Taticek chtel narusit Vas sjezd tak s nim bud vyrazte dvere nebo zavolejte doktora Chocholouska ktery slibil ze ho vyleci. Je cas na nej hodit sit.
Bohemia
----------------------------------------------------

Je zcela evidentní, že hlava ČR tolik nechce do EU, že udělá téměř cokoliv aby tomu nějak zabránila, tak nyní dělá tohle :"Václav Klaus podpoří vznik nové strany. Neví, zda zůstane v ODS..Prezident Václav Klaus naznačuje, že by mohl opustit ODS: stranu, kterou zakládal a jejímž je čestným předsedou. Jeho slova přicházejí jen týden před kongresem ODS; lze je vysvětlit coby vyjádření hluboké nespokojenosti s nynějším předsedou Mirkem Topolánkem. Prezident je zároveň ochotný podpořit vznik nové, konkurenční strany - pravicové a euroskeptické.", ano a copak teď budete obhajovat a to za každou cenu, přátelé, když ODS Vám ruší sama hlava státu?Nevyšel mu zákaz Lisabonské smlouvy - tak nyní bude rušit a to před předsednictvím EU - VLÁDNÍ STRANU, čili se hotoví zrušit vládu?
Marie
--------------------------------------------------------


Vážená paní Marie!Váš komentář mě velmi zaujal a protože mě takto zaujal podělím se sVámi o svůj postoj a dlouhodobý názor na ne-mého prezidenta CR.Základní fakta k této všude „oblíbené a respektované" osobně.V jeho funkci federálního ministra financí ČSFR po r. 1990 sděluje„svým národům" a světu, že „nerozezná čisté a špinavé" peníze a to vokamžiku, kdy před tehdejším jeho výrokem cca čtrnácti dny zveřejňujísvětové agentury, že vedoucí pracovníci evropských bank uzavřelidohodu o tom, že do jejich bankovního sektoru nepřipustí penízepocházející z trestné činnosti a nelegálních zdrojů.V tomto stejném období, kdy se roztáčí kola přípravy privatizace,především té Velké privatizace sděluje federální ministr financí VKstrategické záměry tohoto projektu a mimo jiné říká (musí býtdohledatelné v poslanecké knihovně, neboť to říká v tehdejšímparlamentu) – parafrázuji „... my víme o tom, že vlivní funkcionářistátu a vedoucí hospodářští pracovníci ČSSR vyváželi kapitál dozahraničí. Vyzývám je tedy, aby se této výjímečné příležitosti Velképrivatizace zúčastnili. My nebudeme zkoumat původ těchto peněz. Užitekz tohoto budete mít vy i náš stát. Roztočí se kola ekonomiky a stát ztohoto bude mít daně a lid bude mít na státní výdaje."Dále rozhodující funkce exekutivy obsadili lidé, pracující vPrognostickém ústavu ČAV, který však byl zřízen za nejtužší totalitygen. taj. UV KSČ a prezidentem republiky Gustavem Husákem. Byl zřízena přímo řízen sekretariátem gen. taj. UV KSČ. Je nabíledni, že jehopracovníci byli podle kádrových kritérií nejtvrdšího výběru KSČ a dostmožná i SSSR vybráni do tohoto ústavu a spadali naprosto zákonitě alogicky i do kádrového pořádku UV KSČ, potažmo SSSR, jako řídící země„tábora míru a socialismu"a vítěze II. sv. války na území jimobsazených zemí, v řeči socialismu - osvoboditelů.Jak řekl v televizním přenosu p. Švejnar druhému prezidentskémukandidátu VK přímo do oči, že „jeho" privatizace byla hodnocenavýznamnými světovými ekonomickými autoritami jako nejneúspěšnějšíprivatizační projekt a dokonce takto byl dle jeho slov i hodnocenodborníky v této oblasti i v Ruské federaci.Byl to stejný VK, když se přijímala do Ústavy ČSFR, potažmo ČR,Listina základních práv a svobod coby Ústavní Listina, kterýprotestoval k tomuto počinu, tedy vůbec zakódování lidských práv doprávní soustavy naší země, té či té, a když neuspěl, tak tvrdošíjněnavrhoval a zdůvodňoval obdobným stylem jako nyní po vynesení NálezuUS k LS dne 26.11.2008, aby to tedy byla jen běžná právní norma právnísoustavy. Tedy zákon, o kterém lze polemizovat, vyhýbat se jeho plněníobdobně jak to dělají ve velké míře naše soudy k ustanovení týkajícíchse jednání v rozporu s dobrými mravy §3 Občanského zákona.Byl to stejny VK, který byl trvale proti zřízení funkce ombucmana. Az„zázrakem" prozřel v posledním týdnu r. 1999. A to proto, ze jednoobčasnské sdružení vyhlásilo těsně před vánoci r. 1999 svůj projekt nasuplování této nutné funkce veřejného ochránce práva - ombucmana podnázvem Občasnký soudní dvůr a který byl sice jen morálním soudem, alenebyla to „ulice", ale měl to být autoritativní morální tribunál. A totak vyděsilo i VK, ze svůj postoj radikálně změnil a lidé kolem tohotoprojektu byli paralizováni a začali být skrytě pronásledovaní a bylovyhlášeno, tajně, přesto však účinně infnormační embargo na tutoobčanskou iniciativu.Byl to stejný VK, který prosadil imunitu, doživotní, která nemá v našípředchozí historii žádnou oporu, tedy ani komunisti si toto nedovolilidát toto do právního rámce řízení země. A dozajista je to anomálieceloplanetární. Až na monarchii či vojenské diktátory a i tam v těchtopřípadech je to sporné.A byl to stejný VK, který nechal uzákonit, že žádný privatizačníprojekt není přezkoumatelný před soudem.A pak se zlidovělým jazykem „ZHASLO" a nastala doba Velká privatizace.O vzniklých škodách se vedou polemiky, ale celková část škod / ztrátještě nebyla zveřejněna, natož zažalována! VK rád hovořil v těchdobách a i toto používá dodnes, jako by ten pojem sám vynalezl,nevynalezl, používali jej v praxi a i teorii přední mužové, kteřístáli u zrodu První československé republiky a za Rakouska Uherskabyla řada z nich odsouzena k trestu smrti a následně jim byl císařemRU změněn tento verdikt na doživotní žalář, tak oni v té své době jižpoužívali ekonomickou kategorii nákladů transformace budovánísvobodného demokratického Československa. A tato kategorie bylapojmenována na zbytné a nezbytné náklady transformace. A byli to právěoni, v budování První republiky Československé, kteří původně v teoriia následně v praxi zabránili tomu, aby došlo k prudké devalvacičeskoslovenské měny. A proto se v předchozím svém uvažování anastolení otázky nákladů transformace dohodli na tom, že nezbytnénáklady jsou ty, které stát musí podstoupit a do kterých se zahrnovalopřekolkování původních bankovek RU a vydání nové měny československékoruny, dále postavení finanční stráže a ochrany hranic proti černémuobchodu jak přeshraničním nelegálním pohybům zboží, tak i vnitřníhotrhu v republice. Dále to byly náklady na vydání nových zákonů,proškolení státních úředníků na nové poměry, vydání státní znaků ajejich rozeslání na příslušná místa a další náklady k řízení novéhostátu. A teď ke druhé kategorii, kterou oni tehdy nazvali jako nákladyzbytné. To byly všechny náklady, které by vznikly státu, kdyby nebylyvytvořeny zábrany pro zneužití nastupující demokracie kriminálnímprostorem. Který, jak oni již tehdy věděli, je ten první, kdo sepokusí uchopit příležitosti k svému obohacení a získání důležitýchstátních a i majetkových pozic v nově vznikajici republice. A zrozhodující části se těmto velkým mužům založení a života Prvnírepubliky Československé podařilo minimalizovat ztráty, zařazené douvedené kategorie zbytných nákladů transformace by jinak patřily. Onitotiž již tenkát věděli, že pokud by tak neučinili, byly by nákladynezbytné na transformaci jen malým zlomkem celkových nákladůtransformace a tím pádem by zbytné náklady (náklady z činnostikriminálních osob a kriminálních seskupeni) mohly narůst do obludnýchrozměrů.U VK a jeho spolupoutníků především pak viditelně těch zPrognostického ústavu se podařil pravý opak. A výsledky této přípravya reality neseme na sobě dodnes. Jak v ekonomii, tak v politice, takve společenském životě a společenském vědomí a podvědomí.Muži První republiky Československé tuto republiku budovali pro občanytéto země. A proto se i stal tzv. „ekonomický zázrak" První republiky.A nejen ekonomický, ale i společenský, viz vzpomínky pamětníků o tom,že tehdejší Československo bylo demokratickou oázou uprostředtotalitních režimů v Evropě. A i proto nás Hitler a Německo tolikpotřebovalo bez boje obsadit, neboť tím zabránili hladomoru v Německu,který hrozil naprosto reálně před obsazením Československa v roce1938/1939. A tímto pak se Adolf Hitler stabilizoval celospolečenskyjako milovaný diktátor Německa a německé expanze! A byl tu založenpočátek k úspěšnému válečnému tažení Německa do světa. K porobeníznačné části světa. A nástupu vyhlazovací politiky fašistickéhoNěmecka.A muži Velké privatizace začali budovat novou společnost na základě„jejich" VELKÉ PRIVATIZACE jako největšího podvodu v novodobýchdějinách této kotliny.A to jsou pravé důvody postupů VK proti právnímu a organizačnímusjednocení EU, to jsou ty důvody, pro které se obává, že na něj a jeho„lidi" může na rozdíl od současnosti dopadnout ruka zákona!!!Jak čitelné!V úctě k Vašemu životnímu postoji a světonázoru

L.J. Horák

---------------------------------------------------

„...roce 1993 podepsal tehdejší předseda vlády V. Klaus, základnídokument s názvem "Právní rámec vstupu ČR do EU", kde jsou tato slova:"Každý stát je suverénem na svém území a nad svým obyvatelstvem,svoji moc projevuje ve formě vlastního právního řádu, který regulujeprávní vztahy na daném území. Právní řád každého státu je zastřešenústavou, zákonem nejvyšší právní síly, který upravuje základníorganizaci státní moci, základní hodnoty a principy státu a lidskápráva jeho obyvatel. Tato koncepce suverénního státu v dnešním právnímklimatu v souvislosti s rozvojem a zvyšujícím se - významemmezinárodního práva UŽ NEOBSTOJÍ. Přenesení suverenity státu nanadnárodní orgány je sice zásahem do výsostných práv státu a tím dojeho ústavy, ale vzhledem k tomu, že ústavy jednotlivých členskýchstátu se liší co do formy i obsahu..", tak tohle podepsal v roce 1993Václav Klaus jako předseda vlády ČR - a dnes proti - tomu jakoprezident ČR republiky - protestuje???
marie


Hlavni stranka

6 komentářů:

 1. Žádná Klausem zakládaná politická strana snad už v Česku nemá šanci na úspěch, zato ta tento týden nově vzniklá proevropsky orientovaná Evropská demokratická strana europoslankyně Jany Hybáškové ANO. viz webvize.cz , která jako jediná o této události informovala

  OdpovědětVymazat
 2. A to ani nepripinam Klausovy kontakty s Rebjonkem ...

  OdpovědětVymazat
 3. Si dobre pamatuji, jak Klaus v devadesatych letech vyrvaval, ze pouze Cesko a Svycarsko jsou dva staty sveta s prebytkovym statnim rozpoctem :)))

  OdpovědětVymazat
 4. a dnes tentýž V.K. vyhrožuje tím, že "odejde" z ODS - V.K. mladší tak již učinil - ale V.K. starší, těžko může odejít z ODS když již není jejím členem. Myslím si, že by měl a to hlavně nechat. Mirka Topolánka a ODS " na pokoji" a věnovat se s jeho milostpaní vnoučatů. A popřát M.Toplánkovi, hodně úspěchů, k jeho půlročnímu předsedování v křesle předsedy Evropské rady..

  OdpovědětVymazat
 5. ano a nyní se hotoví V.K. "vystoupit" z ODS, no ale to dost dobře nejde, pokud si pamatuji, tak z ODS vystoupil v momentě nástupu na "trůn", a to aby byl nestranným prezidentem. Zatím odešek z ODS V. Klaus mladší.Myslím si, že by V.K.měl nechat M.Topolánka i ODS na pokoji a měl by se věnovat třeba vnoučatům. A M.Topolánkovi by měl popřát mnoho úspěchu, před jeho půlročním předsedováním Evropské Unii..

  OdpovědětVymazat